VMV - Vydavateľstvo, tlačiareň, kniháreň, DTP

Operačný program

Informácie o projektoch v rámci operačného programu Konkurencieschonosť a hospodársky rastNázov projektu:
Miesto realizácie:
Prijímateľ:
Začatie projektu:
Ukončenie projektu:
Výška príspevku:
Zakúpenie inovatívnych polygrafických zariadení
Košická 44, 080 01 Prešov
Nám. Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov
16. augusta 2010
28. februára 2012
1 891 500 eur
Opis projektu: Nákup polygrafických strojov a zariadení
• CtP zariadenia:
Agfa Avalon N8–50E On-Line pre formát B1

• štvorfarbového ofsetového hárkového tlačového stroja:
High-Speed Multi-Color Offset RYOBI 924 pre formát A1++

• päťfarbového digitálneho tlačového stroja:
HP Indigo press 5500 pre formát A3++
Aktuality:

Fotodokumentácia:

Sprostredkovateľský orgán:
Slovenská inovačná a energetická
agentúra www.siea.sk
Riadiaci orgán:
Ministersvo hospodárstva a výstavby SR
www.economy.gov.sk
Umiestnenie informačnej tabule
Umiestnenie pamätnej tabule
Názov projektu:

Miesto realizácie:
Prijímateľ:
Začatie projektu:
Ukončenie projektu:
Výška príspevku:
Zakúpenie polygrafických zariadení šetriacich životné prostredie
Košická 44, 080 01 Prešov
Michal Vaško – Vydavateľstvo
03/2015
07/2015
92 018 Eur
Opis projektu: Nákup polygrafických strojov a zariadení
• Veľkoformátová tlačiareň formátu minimálne A1 tlačiaca
na princípe tonerovej tlače

• Veľkoformátová tlačiareň formátu minimálne A1 tlačiaca
na princípe živicovej alebo voskovej tlače

• Výsekový lis na spracovanie tlače formátu minimálne A1
Aktuality:

Fotodokumentácia:

Sprostredkovateľský orgán:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
www.siea.sk
Riadiaci orgán:
Ministersvo hospodárstva a výstavby SR
www.economy.gov.sk

««« Predchádzajúci text: Info Nasledujúci text: Vyhlásenie podmienok pre podávanie grantov »»»

| 1. 2. 2012 St 15.39 | Info | trvalý odkaz | vytlač | 113106x

Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.