VMV - Vydavateľstvo, tlačiareň, kniháreň, DTP

O firme

Firma Michal Vaško – Vydavateľstvo, pôsobí na slovenskom trhu už od r. 1993, ale začiatky vydavateľskej činnosti siahajú až do obdobia samizdatovej tvorby, keď skupinky nadšencov tajne vydávali diela s náboženskou a protikomunistickou tematikou.

V súčasnosti sa orientujeme hlavne na nekomerčné a vážnejšie tituly z oblasti náboženstva, filozofie, spoločenských vied, umenia a na dokumenty. Ročne vydávame 40 – 50 vlastných titulov a približne 400 knižných titulov robíme pre iných. Vydávame tiež vlastné časopisy s náboženskou a spoločenskou tematikou – Zrno (vychádza raz týždenne), Impulz (vychádza štyri razy do roka) a približne 30 časopisov vyrábame pre iných.

Profil VMV

Chcete vydať knihu alebo vytlačiť katalóg? Neviete, ako na to? Máme pre Vás riešenie. Vďaka unikátnemu prepojeniu vydavateľských a polygrafických skúseností Vám môžeme poskytnúť kompletné služby:

Polygrafické projekty

Pripravíme texty

 • preklady do a z iných jazykov
 • redakčné práce
 • prepis rukopisu
 • jazykové korektúry
 • technická redakcia

Urobíme grafický návrh a sadzbu

 • skenovanie
 • zalomenie stránok
 • stránková montáž
 • litografie
 • CTP

Vytlačíme a zviažeme

 • málonákladová tlač farebná aj čiernobiela
 • ofsetová tlač hárková
 • ofsetová tlač rotačná
 • všetky druhy väzieb (aj tvrdá V8)

Zabezpečíme distribúciu

 • doručenie na požadované miesto (Slovensko aj zahraničie)
 • distribúcia do schránok
 • doručovanie poštou na adresy z dodanej databázy
 • predaj cez predajné siete

Napísal , vytlač, prečítané 64423x

Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.