VMV - Vydavateľstvo, tlačiareň, kniháreň, DTP

Napíš odkaz niektorému z autorov

Pozor!
Tento formulár slúži iba na komunikáciu s autormi textov na webovej stránke.
Ak máte záujem o objednanie kníh, vydanie knihy, grafické, tlačiarenské či knihárske práce, kontaktujte jednotlivé oddelenia v časti kontakty.


Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.