VMV - Vydavateľstvo, tlačiareň, kniháreň, DTP

Vydavateľská činnosť

Nakladateľstvo. Poradíme, ako financovať vydavateľské projekty. Vydanie „nákladom autora“ nie je jediným spôsobom prefinancovania vydania knihy. Máme bohaté skúsenosti s vydavateľskými projektami realizovanými v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, a taktiež s projektami cez štrukturálne fondy EÚ. Vydavateľské projekty, ktoré zapadajú do profilu nášho vydavateľstva, financujeme z vlastných zdrojov.

ISBN a povinné výtlačky. Zabezpečujeme podľa zákona o povinných výtlačkoch zasielanie výtlačkov na miesta určené zákonom a staráme sa celú písomnú agendu s tým súvisiacu. Vybavujeme ISBN a EAN kód.

Autorský zákon. Zabezpečujeme dodržanie autorského zákona vrátane autorských zmlúv a vyplácanie autorských honorárov.

Platby do autorských fondov. Zbavujeme autora starostí súvisiacich so zákonnými povinnosťami platieb do autorských fondov, tieto na základe autorskej zmluvy realizujeme my.

Distribúcia do predajnej siete. Pomáhame knihu nielen vydať, ale aj predať. Spolupracujeme so všetkými väčšími predajcami kníh a s veľkoskladmi. Zabezpečujeme kúpne a komisné zmluvy, sledujeme a vyhodnocujeme predaj a o všetkom informujeme autora.

Napísal , vytlač, prečítané 63853x

Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.