VMV - Vydavateľstvo, tlačiareň, kniháreň, DTP

Aktuality

Všeobecné aktivity

28.02.2012 Ukončenie projektu
16.08.2010 Objednávka
16.08.2010 Začatie projektu
06.08.2010 Podpis zmluvy o poskytnutí NFP
01.12.2009 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)
26.10.2009 Vyhodnocovanie a uzavretie zmluvy s dodávateľom
22.10.2009 Doručovanie návrhov
07.10.2009 Výzva na predkladanie návrhov

Nákup CtP zariadenia Agfa Avalon N8–50E On-Line formátu B1

22.12.2011 Inštalácia
16.12.2011 Uzatvorenie pracovnej zmluvy so začiatkom pracovného pomeru od 17.12.2011
14. – 22.12.2011 Zaškolenie obsluhy
06.12.2011 Dodávka

Nákup štvorfarbového ofsetového hárkového tlačového stroja High-Speed Multi-Color Offset RYOBI 924 formátu A1++

20.01.2012 Inštalácia
09. – 20.01.2012 Zaškolenie obsluhy
30.12.2011 Dodávka
28.12.2011 Uzatvorenie pracovnej zmluvy so začiatkom pracovného pomeru od 29.12.2011

Nákup päťfarbového digitálneho tlačového stroja HP Indigo press 5500

28.02.2012 Inštalácia
13. – 20.02.2012 Zaškolenie obsluhy
15.12.2011 Dodávka
07.11.2011 Uzatvorenie pracovnej zmluvy so začiatkom pracovného pomeru od 08.11.2011

Napísal , vytlač, prečítané 39417x

Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.