VMV - Vydavateľstvo, tlačiareň, kniháreň, DTP

Katalóg

V sekcii dokumenty si môžte stiahnuť Knižný katalóg VMV 2012 a Knižný katalóg VMV 2009 .

| 14. 1. 2013 Po 13.33 | Literatúra, Info | | 169433x

Vyhlásenie podmienok pre podávanie grantov

Vydavateľstvo Michala Vaška (ďalej VMV), Prešov (ďalej len „zadávateľ“) oznamuje, že vyčlenila finančné prostriedky na projekt: „Ľudské zdroje – kritický faktor úspešnosti podniku.“

| 9. 7. 2012 Po 11.52 | Info | | 59904x

Operačný program

Informácie o projektoch v rámci operačného programu Konkurencieschonosť a hospodársky rast

| 1. 2. 2012 St 15.39 | Info | | 113106x

Info

Na stránke sa pracuje. Postupne pribudnú nové sekcie, články a neskôr aj fotografie. Prípadné návrhy a pripomienky ohľadom internetovej stránky radi privítame na admin@vmv.sk. Ostatné otázky adresujte na jednotlivé oddelenia. Ich adresy sú v Kontaktoch.

| 19. 1. 2009 Po 11.15 | Info | | 82662x

Pokračuj: 1-4

Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.