VMV - Vydavateľstvo, tlačiareň, kniháreň, DTP

Ofsetová tlač

Hárková a rotačná tlač

Vytlačíme pre Vás:

 • letáky
 • tlačivá
 • vizitky
 • svadobné oznámenia
 • hlavičkové papiere
 • spisové obaly
 • propagačné materiály
 • kalendáre
 • samoprepisové tlačivá
 • vizuály
 • vstupenky
 • pohľadnice
 • samolepiace etikety
 • plagáty
 • časopisy
 • knihy

Veľké náklady letákov, novín a časopisov Vám vytlačíme na headsetových „rotačkách“, ktoré vytlačený materiál vytlačia, vysušia v sušiacej peci, natrú silikónom kvôli lesku a sfalcujú, a to všetko jedným prechodom strojom tak, že na vstupe je kotúč papiera, na výstupe obojstranne plnofarebne potlačené a spracované hárky.

Napísal , vytlač, prečítané 53002x

Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.