VMV - Vydavateľstvo, tlačiareň, kniháreň, DTP

Profesionálne výhody VMV


Cena, termín, kvalita

Vyrobiť tlačovinu dokáže hocikto. Vyrobiť tlačovinu v optimálnom pomere „cena, termín, kvalita“ dokážu len niektorí.

My k ním patríme, lebo:

Poradíme Vám, ako zarobiť, či ušetriť.
Skúsenosti z prepojenia vydavateľských a polygrafických činností nám umožňujú kvalifikovane poradiť, čo sa dá a čo sa oplatí. Odhad nákladu, požadovanej kvality, druhu spracovania, načasovania termínov, propagácie a mnohých ďalších faktorov, ovplyvňujúcich celkový efekt projektu, môže byť zlý, lepší, alebo plne profesionálny. Optimalizácia celého nápadu môže výrazne zvýšiť šance na úspech projektu.

Použijeme tlačovú techniku najvhodnejšiu pre Vašu zákazku.
Rôzne technológie výroby sú vhodné pre rôzne typy zákaziek. Napríklad pri veľkom náklade je rotačná tlač výhodnejšia, ako hárková či digitálna. Ak dodávateľ disponuje iba jedinou technológiou, nemá možnosť voľby. Vašu zákazku dá urobiť v subdodávke, alebo ju vyrobí na drahšej technológii, čo v konečnom dôsledku zaplatíte Vy. Naša firma disponuje všetkými bežne používanými tlačovými technikami, výber najvhodnejšej šetrí Vaše peniaze.

Dohodneme s Vami optimálny termín dodania.
Niekedy rozhoduje termín viac, ako cena, niekedy naopak. Vďaka dostatočným výrobným kapacitám vieme ponúknuť aj „zúrivý“ termín, ale aj bežné dodacie lehoty za bežnú cenu.

Prispôsobíme sa Vašim rozpočtovým požiadavkám.
Disponujeme vysokokvalitnými strojmi, ktorých cena sa musí rozpočítať do ceny zákazky. Ak zákazník nepotrebuje špičkovú kvalitu, vieme mu vyjsť v ústrety tým, že zákazku zaradíme na staršie zariadenia. Zákazník si tak môže vybrať medzi štandardnou cenou s vysokou kvalitou, alebo štandardnú kvalitu s veľmi priaznivou cenou.

Zaručujeme sa za celú zákazku.
Ak Váš dodávateľ disponuje iba časťou výrobného reťazca, napríklad iba sadzbou, alebo tlačou, alebo knihárskym spracovaním, pri vzniknutých problémoch sa môže vyhovárať a vinu zvaľovať „na tých druhých“. My sa nemáme na koho vyhovárať, lebo poskytujeme služby bez subdodávok. Garancia dohodnutých podmienok je tak úplne adresná.

Máme skúsenosti a tie sa nedajú preskočiť.
Po pätnástich rokoch na trhu máme skúsenosti s rôznymi typmi zákaziek, zákazníkov, projektov. Ak nechcete byť „pokusným králikom“ začínajúcich, či málo skúsených firiem, zverte svoju zákazku skúsenému tímu odborníkov.

Šetríme Váš čas.
Súčasťou našej ponuky sú kompletné služby, súvisiace s realizáciou Vašej zákazky, počnúc poradenstvom, končiac preskladnením zákazky, dovozom, distribúciou. Je rozumnejšie venovať sa svojej hlavnej činnosti a ostatné starosti zveriť firmám, ktoré sú na súvisiace služby technicky aj personálne vybavení.

Napísal , vytlač, prečítané 56308x

Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.