VMV - Vydavateľstvo, tlačiareň, kniháreň, DTP

Archív starších textov

Vstúpil si do archívu. Staršie texty si môžeš vypísať podľa kategórie, autora alebo mesiaca vytvorenia.

Kategórie: Všetky Info Literatúra

Autori:

Archív mesiaca: júl 2012 (1 text)

Vyhlásenie podmienok pre podávanie grantov

Vydavateľstvo Michala Vaška (ďalej VMV), Prešov (ďalej len „zadávateľ“) oznamuje, že vyčlenila finančné prostriedky na projekt: „Ľudské zdroje – kritický faktor úspešnosti podniku.“

| 9. 7. 2012 Po 11.52 | Info | | 59871x

Pokračuj: nie sú ďalšie listy. Hore na archív

Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.