VMV - Vydavateľstvo, tlačiareň, kniháreň, DTP

Archív starších textov

Vstúpil si do archívu. Staršie texty si môžeš vypísať podľa kategórie, autora alebo mesiaca vytvorenia.

Kategórie: Všetky Info Literatúra

Autori:

Archív mesiaca: január 2009 (1 text)

Info

Na stránke sa pracuje. Postupne pribudnú nové sekcie, články a neskôr aj fotografie. Prípadné návrhy a pripomienky ohľadom internetovej stránky radi privítame na admin@vmv.sk. Ostatné otázky adresujte na jednotlivé oddelenia. Ich adresy sú v Kontaktoch.

| 19. 1. 2009 Po 11.15 | Info | | 82616x

Pokračuj: nie sú ďalšie listy. Hore na archív

Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.