VMV - Vydavateľstvo, tlačiareň, kniháreň, DTP

Archív starších textov

Vstúpil si do archívu. Staršie texty si môžeš vypísať podľa kategórie, autora alebo mesiaca vytvorenia.

Kategórie: Všetky Info Literatúra

Autori:

Texty autora:

Sú vypísané iba texty tohoto autora.

Operačný program

Informácie o projektoch v rámci operačného programu Konkurencieschonosť a hospodársky rast

| 1. 2. 2012 St 15.39 | Info | | 113105x

Pokračuj: 1-1 Hore na archív

Vydavateľstvo M. Vaška Prešov, Tel./fax: +421 51 77 10 097, vmv@vmv.sk
Tento veb je poháňaný RS2 systémom pre blog. Vrelá vďaka autorovi.